Proč se obrátit na RPP při ZŠ a MŠ Dolní Břežany?

-         pracoviště garantuje kvalitu speciálně pedagogické  péče
-         snažíme se vytvořit příjemné prostředí, které děti nebude stresovat
-         četnost a délka setkání je přizpůsobena potřebám dětí a časovým možnostem rodičů
-         můžeme využít přímo na místě služeb psychologa, logopeda, metodika precence, v případě potřeby je zde zajištěna návaznost péče, pracoviště nabízí řadu odborných kurzů
-         pracoviště je dobře vybaveno pomůckami, některé lze zapůjčit k procvičení doma
   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2