Kdy je vhodné vyhledat péči logopeda pro Vaše dítě?

Odbornou logopedickou péči je vhodné vyhledat v případě, že dítě:

- výrazně zaostává v řečovém vývoji po dosažení 3. roku (nemluví vůbec, popř. velmi málo)
- má problémy s výslovností některých hlásek, popř. je vyslovuje chybně
- komolí slova, přesmykuje slabiky, nesprávně skloňuje a časuje, má nesprávný pořádek slov 
  ve větě atd.
- opakuje první slabiku nebo celé slovo, jeho řeč není plynulá, zadrhává nebo mluví příliš  
   rychle
- dýchá s otevřenými ústy, má v klidovém stavu jazyk na spodině dutiny ústní
- je hyperkinetické nebo naopak velmi pomalé, trpí poruchou pozornosti, má specifické
   poruchy učení

Vyhledat nás můžete i v případě, že se chcete jen ujistit, že řečový projev dítěte je v pořádku a odpovídá normě.

 

Vývoj artikulace v závislosti na věku dítěte

Věk

Rozvoj slovní zásoby

Vývoj výslovnosti

do 1 roku

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší

M B P
A E I O U
D T N J

do 2,5 let

Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozlišuje svou slovní zásobu.

K G H CH V F
OU AU

do 3,5 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let

Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

 

Zdroj: www.klinickalogopedie.cz

 

 

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2