Proč se obrátit na RPP při ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Proč se obrátit na RPP při ZŠ a MŠ Dolní Břežany?

- pracoviště garantuje kvalitu logopedické péče v plném rozsahu
- snažíme se vytvořit příjemné prostředí, které děti nebude stresovat
- četnost a délka setkání je přizpůsobena potřebám dětí
- řečové potíže řešíme v návaznosti na další psychické funkce, logopedická péče 
   je tak zaměřena i na jemnou a hrubou motoriku, percepční schopnosti a
   rozumový vývoj
- můžeme využít přímo na místě služeb psychologa a speciálního pedagoga, v
  případě potřeby je zde zajištěna návaznost péče
- pracoviště je dobře vybaveno pomůckami, některé lze zapůjčit k procvičení
  doma

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2