Informativní předběžný test školní zralosti

Dobrý začátek školní docházky má velký význam pro vybudování vztahu dítěte ke škole a vzdělávání vůbec. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné práce dítěte v 1. třídě je zralost pracovní, sociální, emoční, zralost funkcí vnímání i zralost tělesná. Nastoupí-li do školy dítě, které není ještě po všech stránkách zralé pro školní práci, může je postihnout mnoho potíží. 

Výhodné je případným neúspěchům včas předejít. Proto jsme připravili pro naše budoucí prvňáčky předběžný test školní zralosti, který by společně s pozorováním třídních učitelek MŠ pomohl odhalit u dětí případné rizikové oblasti. Zaměříme se především na logopedii, grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, sledovat budeme také pozornost a vytrvalost při práci. Všechny tyto oblasti se významně podílí na osvojování si čtení, psaní a počítání.

Pokud preventivně zaměřený předběžný test školní zralosti odhalí riziko oslabení v jedné či více sledovaných oblastech, doporučíme vám i pedagogům MŠ, jak tyto oblasti rozvíjet a podporovat, aby průběh první třídy byl pro všechny zúčastněné co nejúspěšnější.   

 

 

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2