PhDr. Jaroslava Forejtová

Vystudovala Filozofickou fakultu UK (obor psychologie – český jazyk). V roce 1985 získala na této fakultě titul PhDr. V roce 1989 zakončila postgraduální studium na Pedagogické fakultě UK (speciální pedagogika mládeže s vadami sluchu a řeči – logopedie). V roce 2001 – po složení závěrečné zkoušky ze sociální psychologie – získala úplné psychologické jednooborové vzdělání.

Pracovala jako učitelka na zvláštní škole, jako učitelka českého jazyka na základní škole, působila v Obvodní pedagogicko-psychologické poradně jako psycholog, dále jako odborný asistent pro lidské zdroje a jednatelka ve firmě GEUS s.r.o. (později GEUS ware s.r.o.), středoškolský pedagog a referent státní správy a samosprávy na MŠMT na odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy.


Od ledna 2013 působí na naší škole jako školní psycholog.

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2