Grafomotorika

Skupinový kurz grafomotoriky  probíhá formou 15 lekcí. Děti se hravou formou naučí za pomocí uvolňovacích cviků a rytmických říkanek, procvičit a uvolnit všechny svalové partie a klouby ruky včetně prstů. Nácvikem a procvičením základních  pohybů  hrubé  motoriky se následně rozvíjí jemná motorika z té pak vychází rozvoj grafomotoriky. Za pomoci speciálních pomůcek, výtvarných aktivit, podporující tvořivost dětí,  si procvičí a zafixují správné držení a úchop  psacích potřeb a další pravidla. K procvičení základních grafomotorických prvků použijeme speciální pracovní listy. 

 

Cílem kurzu grafomotoriky je posílit motorickou dovednost dětí, jejich sebedůvěru a radost ze spontánní tvorby.

 

Dále během kurzu by děti měly zvládnout a zautomatizovat nejen správný úchop psacích potřeb a další pravidla  a cviky, ale také se naučit graficky vyjádřit své pocity za pomoci základních grafomotorických prvků, které přispívají k nácviku kreslení a později i psaní.

Grafomotorické prvky a cviky samotně nejsou náročné, je však potřeba dodržovat určité pravidla, včetně domácích příprav dětí. K tomu nám bude sloužit pracovní sešit vytvořený speciálně pro tento kurz.

 

Zvláštní pozornost bude věnována dětem levorukým (program nácviku správného levorukého psaní), dětem s nevyhraněnou nebo zkříženou lateralitou (nácvik koordinace ruky a očí, zrakové vnímání, postřehování).

 

Registraci do konkrétního kurzu lze provést na záložce Rozvrh kurzů.

   
 
 
Web-soul
Copyright © 2011 Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2